top of page
SWTRP_PHOTO_2019-05-24_CATstation21_edited.jpg

Vận chuyển cho người khuyết tật/Vận chuyển vi mô

Trung tâm bảo trì và di chuyển

Tiếp cận cộng đồng

Nhóm dự án sẽ tích cực thu hút cộng đồng để thu thập phản hồi trong quá trình lựa chọn địa điểm. Vui lòng kiểm tra lại để biết các sự kiện tiếp cận cộng đồng và sự tham gia của công chúng sắp tới theo lịch trình.

Đăng ký dịch vụ thông báo văn bản của CAT để nhận thông báo về các cảnh báo dịch vụ lớn và các cuộc họp công cộng sắp tới. Để đăng ký dịch vụ, hãy nhắn tin CAT tới (912) 733-4830 hoặc điền vào Mẫu đăng ký trực tuyến thông báo bằng văn bản của CAT. Soạn tin STOP để hủy. Tần suất tin nhắn có thể thay đổi. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng.

Vật liệu dự án

Vui lòng kiểm tra lại để biết tài liệu dự án.

Theo dõi CAT trên mạng xã hội

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • Youtube

(912) 233-5767

info@catchacat.org

Hòm thư 9118

Savannah, GA 31412

bottom of page