top of page
SWTRP_PHOTO_2019-05-24_CATstation21_edited.jpg

Vận chuyển cho người khuyết tật/Vận chuyển vi mô

Trung tâm bảo trì và di chuyển

Vị tri được lựa chọn

Để xác định địa điểm phù hợp nhất cho nhu cầu bảo trì phương tiện vận chuyển vi mô/vận chuyển người khuyết tật của CAT, CAT phải tiến hành cả quá trình lựa chọn địa điểm và sàng lọc địa điểm. Địa điểm phù hợp nhất không chỉ cần có nơi bảo trì, vận hành và sạc xe điện mà còn phải cung cấp không gian hành chính và cơ sở đào tạo cộng đồng.

Các trang web đang được xem xét

Ba địa điểm đang được xem xét dựa trên khả năng mua lại, vị trí trong Quận Chatham và quy mô tối thiểu là 4,25 mẫu Anh:

 • Cơ sở Vận chuyển Hiện tại (900 East Gwinnett St)

 • Pháo đài Argyle

 • ổ đĩa trao đổi

Xem bản đồ bên dưới để biết tất cả các địa điểm cơ sở.

Tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá sau đây đã được phát triển và sử dụng để thực hiện phân tích từng địa điểm. Điều này cho phép nhóm so sánh các địa điểm và chọn địa điểm có điểm cao nhất.

 • Tài sản đó thuộc sở hữu tư nhân hay công cộng?

 • Địa điểm có đáp ứng các yêu cầu về diện tích tối thiểu để hỗ trợ nhu cầu lập trình cơ sở của CAT không?

 • Khu vực quy hoạch hiện tại có cho phép sử dụng cơ sở bảo trì phương tiện vận chuyển cho người khuyết tật của CAT làm mục đích sử dụng chính không?

 • Các kết nối tiện ích có sẵn có thể truy cập vào trang web là gì?

 • Việc phát triển địa điểm này có tác động đến tài nguyên thủy sản hoặc tài nguyên được bảo vệ không?

 • Việc phát triển địa điểm này có ảnh hưởng đến những nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn không?

 • Việc phát triển trang web này có ảnh hưởng đến tài nguyên cộng đồng không?

 • Có bất kỳ tài nguyên văn hóa hoặc lịch sử nào trên địa điểm này không?

 • Việc phát triển địa điểm này có tạo ra rủi ro liên quan đến nguy cơ lũ lụt của FEMA, lũ lụt do thủy triều dâng cao, mực nước biển dâng hoặc các mối nguy hiểm ven biển không?

 • Địa điểm này có nằm trong khu vực dịch vụ của CAT và dọc theo tuyến đường hiện có không?

 • Khách hàng có thể tiếp cận địa điểm này thông qua mạng lưới giao thông hiện tại như thế nào?

 • Địa điểm này có nằm liền kề với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật hiện tại không?

Kết quả chấm điểm

Trong khi mỗi địa điểm trong số ba địa điểm đều thể hiện những phẩm chất thuận lợi khác nhau dẫn đến điểm số cao thì địa điểm Interchange Drive mang lại số điểm cao nhất là 125 điểm.

Alt text placeholder

Theo dõi CAT trên mạng xã hội

 • Facebook
 • X
 • Instagram
 • Youtube

(912) 233-5767

info@catchacat.org

Hòm thư 9118

Savannah, GA 31412

bottom of page